Disseny Roll-up’s per diferents col·leccions d’Edicions Marcombo.